PINTAS Events : Hari Harta Intelek Negara Sempena Sambutan Ulangtahun Ke-10

Title : Hari Harta Intelek Negara Sempena Sambutan Ulangtahun Ke-10
Date : 13 – 15 June 2013
Time : 10:00 a.m.-6.00 p.m.
Venue : Melaka International Trade Centre